mgr. Šárka Pešová

 

Profesní základ:

...........................humanitární směr Univerzity Karlovy v Praze

...........................členka AMČR, tvorba norem mediace

..................................absolventka řady certifikovaných kurzů v oblastech:


............................- mediace
............................- manažerských dovedností
............................- komunikace
............................- obchodních dovedností
............................- prezentačních a moderátorských dovedností
............................- lektorských dovedností

Klíčové oblasti působení:

............................- tvorba tréninkových programů na míru
............................- řešení konfliktů a rozvoj emoční inteligence
............................- rozvoj motivace a sebemotivace
............................- mediace a mediační dovednosti
............................- koučování individuální
............................- obchodní a mezilidská komunikace
...........................
.- obchodní dovednosti a vyjednávání
............................- simulační rozvojové hry
............................- teambuildingové programy

 

Praxe:

............................- 15 let intenzivního vzdělávání dospělých
............................- 9 let praxe v oblasti obchodu

............................- 5 let v manažerských pozicích

 

...........---...................