K O U Č I N K

 

Tento nástroj považujeme za jeden z nejsilnějších nástrojů při hledání vlastního řešení účastníkem. Jako každý nástroj však má své limity - a dva nejzákladnější jsou a) skutečná chuť koučovaného, aby řešení našel a hlavně následně realizoval a b) schopnost koučovaného nalézt samostatně takové řešení během koučovacího rozhovoru.

Koučování realizujeme
individuální nebo skupinové

Při individuálním koučování s koučovaným pracujeme ve dvojici v atmosféře naprostého soukromí. Pracovat takto můžeme se zadáním buď přímo koučovaného, nebo rámcovat zadání zakázkou nadřízeného. Individuální koučování trvá zpravidla 1-2 hodiny, při opakovaných sezeních se stejným účastníkem většinou dojde k postupnému zkracování potřebného času cca na 30 min.

 

 

Na rozdíl od toho, při práci se skupinou pracujeme ve skupině 2-6 osob. Nejčastěji máme zadání od nadřízeného většiny účastníků, i když to není podmínkou. Z toho vyplývá, že ještě před vlastním skupinovým koučováním se sejdeme a spoludotváříme zadání pro skupinu tak, aby zadání bylo jasné a vydefinované natolik jasně, abychom na něm mohli pracovat. Bez ohledu na počet účastníků skupiny je potřebný čas minimálně 6 hodin, výjimkou není ani vícedenní sezení. Skupinové koučování posune účastníky - ale hlavně celou firmu - při řešení zásadních věcí skokově. Účastníci většinou mluví o zrychlení v řádech mnoha měsíců.

Primárně se zaměřujeme na koučink pracovní, tedy řešící firemní problematiku, pokud budete potřebovat naši pomoc i v oblasti osobní, po předchozí dohodě Vám rádi vyjdeme vstříc.

 

...........---...................