M E T O D Y

naší práce

 

Při své práci u našich klientů využíváme několik aspektů:

1. našich zkušeností z vlastní praxe - pokud něco školíme, pak jsou to primárně záležitosti, které jsme ve své praxi řešili a setkali se s nimi. To pro klienta přináší nové úhly pohledu podpořené vlastní praxí

2. selského rozumu - je řada věcí, která se dá nastudovat. Aby tvořily ucelený celek, je potřeba je logicky pospojovat a navázat

3. znalosti konkrétní situace ve Vaší firmě díky analýze, kterou si vždy děláme před jakýmkoli doporučením

4. kombinace zorných úhlů žena-emotivní prvek a muž-analytický prvek

5. mnohaletých zkušeností z práce se skupinou

 

...........---...................